Qlobel levert een bijdrage aan het opzetten van duurzame ketens, innovatie en een hoge kwaliteit van het eindproduct.

Over

Over Qlobel

Qlobel staat voor een duurzame toekomst en is actief in transities waarbij mens en technologie samenwerken. Zowel het product als de productiewijze moeten bijdragen aan een gezonde keten en een duurzame samenleving. We richten ons op het ontwikkelen en produceren van kwaliteitsproducten en diensten.

Future Farming & Food Experience

nieuwsFuture Farming & Food Experience

Qlobel geeft demonstraties drone zaaien groenbemesters, kruiden en meer op 30 mei 2024 in Lelystad.

Gevraagd: deelnemers 'Dronezaaien Mais'

nieuwsGevraagd: deelnemers 'Dronezaaien Mais'

Aanmelden onderzaaien met drones in mais in Twente. Drones geven ruimte in de teelt voor oogst en betere ontwikkeling groenbemesters.

Qlobel is te zien op RTV Noord

nieuwsQlobel is te zien op RTV Noord

"Zaaien met een drone: 'Met een trekker kan ik het natte land niet op'"

Drones droppen klaverzaadbolletjes in grasland

nieuwsDrones droppen klaverzaadbolletjes in grasland

Klaver doorzaaien met een drone kan uitkomst bieden en wordt mede dankzij financiering vanuit het LTO Noord Innovatiefonds getest bij twintig melkveehouders.

Vanaf 2020 hebben we verschillende zadenrijke grondballetjes en drones ontwikkeld die ingezet kunnen worden bij het doorzaaien van grasland. Door met een drone te zaaien in grasland is rijden over het land niet meer nodig. Ook is een grondbewerking niet meer nodig.

Deze methode om met drones te werken bij doorzaaien is sneller en fossielvrij. De aanpak kan bijdragen aan een gezonde economische bedrijfsvoering en aan de transitie naar een duurzame landbouw die beter past bij deze tijd en maatschappelijke wensen.

Voordelen voor blijvend grasland bij doorzaaien van kruiden met de inzet van drones:

Duurzaamheid

Circulaire economie

Wij stimuleren de circulaire economie. In het ontwerpproces nemen wij naast de wensen van de klant (keten) ook de kansen voor de circulaire economie mee.

Drone zaait 10 hectare klaverzaad in een uur

Nieuwe aanpak doorzaaien van grassen en kruiden in blijvend grasland. Met drones is het mogelijk om Just in Time op de juiste plekken te zaaien. Deze aanpak gaat slim om met data en kan zonder de bodem te verdichten en zonder fossiele brandstoffen worden uitgevoerd.

Circulaire economie

Het kan wel. De omstandigheden bepalen de oplossing in veel gevallen. Maar je moet dan wel de stappen zelf zetten. Kennis delen is een goede eerste stap. Bijvoorbeeld met het demonstreren van groenbemesters zaaien met een drone. (Movo zaden, september 2022)

Circulaire economie

Wij onderschrijven de 17 Global Goals.

Innovatie

Innovatie kan een belangrijke rol spelen in de transitie naar een duurzame bedrijfsvoering

Succesvol innoveren: Maak het concreet, focus op een item in je organisatie en kijk wat er beter kan, vraag op tijd in je netwerk advies, en verlies het overzicht niet op het geheel. Maar vooral belangrijk is: Vertrek!


Innovatie en vernieuwing, uitleg wat is innovatie.

New business innovation, uitleg hoe dit werkt.

Snoepjes zijn snoepjes

Matthieu Weggeman, innoveren doe je samen

Voorbeelden van duurzame innovaties in de keten.

Kruidenrijke graslanden

Grasland verbeteren met gewenste kruiden en een passend beheer leveren direct en indirect voordelen op. Kruidenrijke graslanden als onderdeel van natuurinclusieve landbouw | Louis Bolk Instituut

Duurzame logistiek

Duurzame logistiek

Duurzame grondstoffen

Duurzame grondstoffen

Visies op ondernemen, landschap en verdienmodellen Natuurinclusieve landbouw: verdienmodellen

Contact

Qlobel BV
Schulpweg 131C
2211XM Noordwijkerhout

Postbus 1092
2340 BB Oegstgeest
info@qlobel.com

ir A.E.Jansma (Arjan)
arjanjansma@qlobel.com
tel: 06-51078309

KvK 66680794
TriodosBank NL88 TRIO 0212 2675 31
BTW-nummer 856659095B01